Doplnkové informácie

Allianz Konto je on-line služba Web portálu www.allianzsp.sk a zabezpečuje prístup k online službám Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s.. Allianz Konto je určené pre klientov spoločnosti.Vytvorenie konta

Vytvorenie Allianz Konta je možné dvoma spôsobmi a to:

  1. zadaním prihlasovacích údajov (mena a hesla) tu - registrácia
  2. zadaním Identifikačného kódu a jednorázového hesla pridelených spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa tu - aktivácia Dohody o elektronickej komunikácii


Prístup k službám

Prístup k jednotlivým službám je zriadený v súlade s Dohodou o elektronickej komunikácii alebo po ich aktivovaní klientom.Zrušenie konta

Zrušenie Allianz Konta je v súlade so Všeobecnými podmienkami Dohody o elektronickej komunikácií alebo po prihlásení užívateľa cez príslušnú navigáciu v spodnej časti obrazovky.Ak potrebujete pomôcť kontaktujte bezplatnú Infolinku 0800 122 222.Dôležité dokumenty k službám, ktoré sú dostupné cez Allianz KontoSpracovanie osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné tu.